شکسته شدن تیرک دروازه در جشن قهرمانی سیتی (فیلم)
بعد از قهرمانی سیتیزن‌ها، تماشاگران و هواداران منچسرسیتی با هجوم به زمین تیر دروازه را شکستند!