شورای ایمنی تصمیم پیشنهادی روسیه دانستن درباره اوکراین را رد کرد


به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری فارس، اعضای شورای ایمنی گروه ملل بامداد پنجشنبه توصیه شده روسیه دانستن درباره فاجعه اوکراین را رد کردند.

به گزارش رویترز، این پیش نویس نیازمند حمایت اجتناب کرده اند غیرنظامیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تضمین ورود به کمک ها در اوکراین بود، با این حال ۱۳ کشور رای ممتنع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ کشور (چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه) رای موافق دادند.

وی اجتناب کرده اند شورای ایمنی گروه ملل خواست جدا از بازرسی های مستمر آژانس در سراسر جهان قدرت اتمی اجتناب کرده اند روسیه، بر پایبندی روسیه به «سطوح درخواستی شورای آژانس در سراسر جهان قدرت اتمی» نظارت تنبل.

آن تمام شده است…
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید