شوخی شهاب مرادی با سیاستمداران مبنی بر اینکه اصولگرا هستند یا اصلاح طلب را ببینید!
شهاب مرادی در عیادت امام گفت: برخی شرایط را رصد می کنند و می گویند از این به بعد ما اصولگرا هستیم یا اصلاح طلب. شما ممکن است توجیه کنید که همه چیز در دایره نظام است که این فرد برخلاف عقایدش عمل می کند. این اعتقاد او نیست، مصلحت اوست که با این نظام فکری حرکت کند و بر اساس چنین مکانیزم ارزیابی عمل کند، حتما در برابر امام زمان خود خواهد ایستاد و بعید است که باشد. بتواند به نتایج خوبی دست یابد. منبع: جمران