شهر سقز در چهلمین سال مهسا امینی


هم اکنون بسیاری از مردم شهرستان سقز به مناسبت چهلمین سالگرد درگذشت مهرا امینی بر سر مزار مهرا امینی تجمع کرده اند. شهرستان ها در این مراسم شرکت کردند که تاکنون هیچ گونه اختلالی در اینترنت در این شهر ایجاد نشده است و مردمی که به سمت قبر محب امینی حرکت می کنند بین آنها و نیروهای انتظامی در خیابان های شهر حضور دارند که به صورت مسالمت آمیز و بدون درگیری انجام شد. یا خشونت با توجه به اعلام خانواده امینی مبنی بر عدم برگزاری مراسم به مناسبت اربعین فرزندشان، برنامه خاصی در حرم برگزار نشد و فقط حاضران در حرم مشغول شعار بودند./ایسنا