شهردار فردیس فارس نیوز را برکنار کرد


به گزارش خبرگزاری فارس، محمدرضا عزیر شهردار فردیس به دلیل عدم ارائه سکونت با ۹ رأی موافق و یک رأی مخالف از سوی شورای شهر فردیس برکنار شد.

اعضای شورای شهر با اکثریت آرا حسین عاشوری مدیر عامل سازمان آتش نشانی فردوس را به عنوان شهردار انتخاب کردند.

در حال تکمیل …
این را برای صفحه اول پیشنهاد دهید