شعار مرگ بر فتنه در مجلس
نمایندگان مجلس شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر منافقین»، «مرگ بر غاصب»، «ای رهبر آزاده آماده ایم»، «خون در رگ ما» سر دادند. این هدیه به رهبرمان است، شعارهای «زنده باد ارتش انقلابی»، «متشکرم، سپاسگزارم، از پلیس سپاسگزارم».