شریعتمداری: آزادی خاص برای زنانی کدام ممکن است مجانی حرف نمی زنند!


به گزارش خبرگزاری فارس، حسین شریعتمداری، مدیرعامل «کیهان» کسب اطلاعات در مورد شنیده ها ای مبنی بر قیمت ۸۰۰ میلیون تومانی بازدید رئیس جمهور به استان البرز به خبرنگار فارس ذکر شد: قیمت این بازدید فوق العاده اصولاً اجتناب کرده اند مبلغ اشاره کردن شده در آن نشریه است! فریلنسرهایی کدام ممکن است مجانی حرف نمی زنند! شریعتمداری در دلیل تذکر شخصی ذکر شد: آقای رئیسی چون آن است همه شاهد بودند همراه خود مترو به کرج رفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای صرف صبحانه میهمان دانشجویان دانشکده خوارزمی کرج بودند، به همین دلیل باید محل ۸۰۰ میلیون تومان را در جای عکس {جستجو کرد}. .
وی افزود: این مبلغ دستمزد مریدان خانه آمریکا برای نشر اکاذیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شنیده ها پراکنی علیه جریان مردم رئیس جمهور است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نماد می دهد کدام ممکن است قیمت مردم، بودجه هر دو کم سفرهای آقای رئیسی چقدر برای دشمن تمام شده است! به این انجمن دشمن باید آثار جانبخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید {غم انگیز} حرکت رئیس جمهور ترجیح را مخدوش تنبل، از رویکردها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کردن رئیس جمهور تمام امتحان شده آنها برای راه اندازی شد غرب شناخته شده به عنوان الگوی باورپذیر را سوزانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بین برده است. شریعتمداری ذکر شد: روشن است کدام ممکن است مقابله همراه خود این حرکت الهی برخاسته اجتناب کرده اند محتوای متنی معارف اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب قیمت سنگینی برای دشمن دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۰ میلیون تومان چیزی جز حقوق مزدوران خانه آنها نیست. شبیه به هایی کدام ممکن است نتانیاهو اجتناب کرده اند آنها شناخته شده به عنوان بهترین دارایی اسرائیل یاد کرد در ایران است.
پس اجتناب کرده اند شکست شورش آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل در سال ۱۹۸۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیداری فریب خوردگان این توطئه، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه رسما ادعا کرد کدام ممکن است آمریکا ۴۰۰ میلیون دلار برای کشاندن اختلاف اجتناب کرده اند جاده ها به دنیای آنلاین ما اختصاص داده شده شده است. وی نیازمند این شد کدام ممکن است اکنون ورزش شخصی را به دنیای آنلاین ما منتقل کنند از {نمی توانند} در جاده باشند. درست در این لحظه شاهد هستیم کدام ممکن است همین گروه مزدور اجتناب کرده اند طریق جامعه های دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی مطبوعات علیه اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید حکومت برخاسته اجتناب کرده اند آن به شایعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دروغ پراکنی می پردازند.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید