شبکه نسیم: پخش با نام وریا غفوری را ممنوع نمی کنیم
همچنین محمد بحرانی صداپیشه «جناب خان» نیز در مطلبی جداگانه از این بازیگر و هوادارانش عذرخواهی کرد و در بخشی تاکید کرد: در حین ضبط حضور نداشتم، برنامه شب و اگر حضور داشتم، من نشان می‌دهم که واکنش می‌شد…”