سید محمود دویی با یاران مروت با دشمنان صبر
روابط دوستانه سید محمود با عرصه های مختلف فکری و سیاسی، او را تبدیل به سیاستمداری دیگری کرده بود که با نظام و انقلاب ارتباط کامل داشت و به دیگران فرصت کمتری می داد و یا لااقل به سخنان آنها گوش می داد، دستگیر و حداقل در جلسات آنها شرکت می کرد. تشییع جنازه کسانی که او را نمی شناختند نیز توسط کشیش با حال و هوای دیگری برگزار شد. در این یادداشت به برخی از ویژگی های رئیس سابق اطلاعات اشاره شده است. کسانی که سعی می کنند تا حد امکان غصه بخورند، نه برای تشدید غم…