«سیاه چاله» به زبانی بسیار ساده و علمی: ماجرای این کشف شگفت انگیز چیست؟!
تا قبل از انیشتین، دانشمندان فکر می کردند که فضا یک «خلاء» است و هیچ تأثیری بر اجسام متحرک در آن ندارد. اما انیشتین می گفت که فضا ساختاری پنهان دارد و کیفیتی الاستیک یا چکش خوار دارد… جان مایکل گفت که اگر جسمی با قطر ۵۰۰ برابر قطر خورشید وجود داشته باشد، چنین جسمی گرانش و سرعت فرار بسیار بالایی خواهد داشت. . و تمام نوری که از چنین جسمی می آید توسط نیروی گرانشی جسم به خود جسم باز می گردد و چون نور از ستاره خارج نمی شود ما نمی توانیم جسم را “دیدن” کنیم.اطلاعات را از طریق “.