سگ های خیابان جولان در ۳ افراط، شهرداری و شبکه بهداشت در غفلت/خواب فیلم


به گزارش خبرگزاری فارس، حضور سگ های ولگرد در سی شراد افزایش یافته و به بحران تبدیل شده است.

چند سالی است که موضوع سگ های ولگرد به موضوعی مهم و خطرناک تبدیل شده است و هر روز در یکی از شهرهای کشور شاهد حمله این سگ ها به کودکان هستیم و تاکنون هیچ فردی مسئولیت این مشکل را بر عهده نگرفته است.

این شهر توریستی با توجه به موقعیت جغرافیایی خود از جمعیت زیادی از این سگ ها بی بهره نیست و چند سالی است که جلسات و مصوباتی در عرض چند ساعت انجام می شود اما تنها روی کاغذ می ماند. در عمل هیچ کاری انجام نمی شود، اقدامی صورت نمی گیرد و همین بی توجهی باعث می شود روز به روز بر تعداد این سگ ها افزوده شود.

شایان ذکر است جاگذاری نامناسب زباله در سطح شهر یکی از دلایل اصلی ورود سگ ها به شهر صیاد بوده است. این موضوع با کمال بی تفاوتی.

به گفته کارشناسان محیط زیست، جدای از خطر بیماری و حمله به انسان توسط این سگ ها، وجود این سگ های ولگرد، نزدیک شدن ببرها به باگات سی سحاد، به عنوان یکی از غذای مورد علاقه آنها را دشوار می کند. شرایط نگهداری ببرها مساعد است و طی چند روز اخیر چندین ببر در باغ ها دیده شده که تهدیدی جدی برای شهروندان و خطری برای ببرهایی است که مردم را تهدید می کنند.

بنابراین مسئولان مربوطه، شهرداری، شبکه بهداشت و درمان و سایر نهادها باید با توجه به آغاز فصل مدارس گام های ملموسی بردارند تا شاهد حوادث تلخ و بد نباشیم.
این مقاله را برای صفحه اول توصیه کنید