سه سود چک لیست برای اداره کردن سودآور وزن همراه خود جراحی کاهش پوند

{افرادی که} خرس حرکت جراحی کاهش پوند قرار می‌گیرند، معمولاً به جراحی اجازه می‌دهند کار کاهش پوند را با بیرون امتحان شده برای تطبیق رژیم غذایی مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید عادات مطابقت اندام انجام دهند. با این حال مبتلایان مشکلات وزنی جراحی کدام ممکن است می خواهند به کاهش پوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت وزن مفید برای سال های بلند مدت کف دست یابند، اجتناب کرده اند جراحی شناخته شده به عنوان فرصتی برای تحمیل عادات جدید برای تحمیل عالی سبک اقامت مفید جدید استفاده می کنند. استفاده اجتناب کرده اند چک لیست ها برای ایجاد نیازها، رشد عالی این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای وظیفه پذیری عالی راه حیاتی برای مبتلایان جراحی کاهش پوند {است تا} اجتناب کرده اند جایگزین جراحی شخصی برای کاهش پوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت وزن مفید در پایان کمتر از استفاده را ببرند. در همین جا سه ​​چک لیست اجتناب کرده اند مزایای حاضر شده است:

تحمیل عالی ساختار. {همه ما} شنیده ایم کدام ممکن است آنها جملاتی معادل “من می خواهم باید به سختی وزن کم کنم” هر دو “من می خواهم باید برای وعده های غذایی شخصی این سیستم ریزی کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر بخورم” هر دو “من می خواهم واقعاً باید بازی را آغاز کنم” شنیده ایم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه ما می دانیم کدام ممکن است ادعا کردن این مسائل به سختی در نتیجه اقداماتی برای بدست آوردن به نتایج تبدیل می شود. استفاده اجتناب کرده اند چک لیست ها ممکن است عبارات را به نتیجه تغییر تنبل از آنها مکانی را برای ترسیم نقشه به ما می دهند. عالی چک لیست خوشایند فرصتی را برای ایجاد هدف را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس تشریح سطوح اجباری برای رسیدن به آن است هدف لوازم. مناسب معادل عالی بازدید بزرگراه ای کدام ممکن است به خوبی این سیستم ریزی شده است، عالی چک لیست خوشایند این سیستم بازدید را برای ضمانت اجتناب کرده اند رسیدن ممکن است به مکان تعطیلات تصمیم گیری می تنبل.

تحمیل وظیفه پذیری. قابل دستیابی است در بلوغ دوست نداشته باشیم آن را روبرو شویم، با این حال واقعیت آسان اینجا است کدام ممکن است وقتی وظیفه را به عهده می‌گیریم بیشتر حرکت می‌کنیم. این برای ادغام کردن پاسخگویی خصوصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید شخصی به شخصی در هنگام پیگیری اهدافی است کدام ممکن است برای ما مهم هستند. عالی چک لیست خوشایند ما را در قبال عوامل عطف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضرب الاجل پاسخگو . ادعا کردن “من می خواهم آرزو می کنم برای مسابقه ۵K گزارش شناسایی کنم” به معنای نوشتن چک لیست نیست، “سه هفته اجتناب کرده اند بلافاصله در مشخصه ۵K نمایندگی کنید”. دیدن هدف در نوشتن، آن را در ایده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعمال ما محافظت می تنبل. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهتر از نیمه چک باکس کوچکی است کدام ممکن است در آن می‌توانیم عالی X فوق العاده عظیم را روزی کدام ممکن است به هدف رسیدیم قرار دهیم. پاسخگویی همراه خود چک لیست ها ممکن است عالی اقدام شخصی باشد هر دو ممکن است توسط اشخاص حقیقی همفکر به اشتراک گذاشته شود. افرادی همراه خود نیازها مشترک قابل دستیابی است بخواهند چک لیست های شخصی را به اشتراک بگذارند به همان اندازه لایه عکس اجتناب کرده اند وظیفه پذیری را اضافه کنند کدام ممکن است در عین جاری انگیزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمند باشد.

حرکت لمسی حرکت خرس اللفظی نگهداری چک لیست، دوباره پر کردن جاهای تمیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید علامت زدن کادرها اجتناب کرده اند تذکر پولی {مفید است}. با این حال مهمتر اجتناب کرده اند آن، نوشتن عالی چک لیست، علامت گذاری پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن وظایف هر دو نیازها همراه خود آن به ما مکث می تنبل به همان اندازه نیازها شخصی را در تذکر بگیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت شخصی را تعیین مقدار کنیم. تکنیک‌های مؤثر مدیریت زمان درهم آمدن است اختصاص گروه‌های روزی کودک برای کانون اصلی انحصاری بر تحمیل چک لیست، تصمیم گیری پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظر جنبه های مثبت است. اطمینان حاصل شود که کاهش پوند کارآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت وزن، باید {هر روز} روزی را برای تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی چک لیست ها اختصاص دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری مراقب نیازها عظیم شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیری کدام ممکن است برای حضور در آنها خواهیم سر خورد، باشید.

چک لیست ها می توانند به شبیه به مقیاس کدام ممکن است ممکن است می سازید آسان هر دو پیچیده باشند. روزی کدام ممکن است هدف به مقیاس مدیریت تمدید شده مدت بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزن حیاتی است، در زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده کردن با توجه به چک لیستی کدام ممکن است به خوبی انجام شده است درآمد زیادی به در کنار دارد.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر