سفیر ایران در ونزوئلا: تجار بدون ویزا / پرواز مستقیم از ۲۸ ژوئن سفر می کنند
اولین دسته پاستا که سال گذشته به ونزوئلا صادر کردیم در رقابت با ترک ها بازار را از ترک ها گرفت و بخش خصوصی ما نتوانسته این عرضه را حفظ کند.