سرمربی تراکتورسازی منصوب شد
اطلاعیه باشگاه تراکتورسازی: قربان بردیف با تجربه موفق در باشگاه های روستوف و روبین کازان روسیه و سایر باشگاه های موفق دیگر کشورهای مستقل از شوروی سابق به تبریز می آید تا بتوانیم ساختاری حرفه ای برای فوتبال تراکتورسازی بسازیم.با هم کار کنید.