سردار نقدی: این انقلاب جای خود را در دل ها باز کرده و اثرگذار است/ برخی فکر می کنند با یک سلسله سخنرانی و مصاحبه و فیلم می توانند سرنوشت انقلاب اسلامی را در اذهان مردم جهان دگرگون کنند.
به گفته معاون هماهنگ کننده سپاه، آیا در دنیا کسی پیدا می شود که ۴۰ سال رئیس جمهور و رهبری یک کشور باشد و همه امکانات را داشته باشد اما در یک خانه فقیرانه زندگی کند؟ افرادی هستند که چند روز بعد از نخست وزیری و رئیس جمهور شدن همه ثروت کشور را به جیب می زنند و کشور را ترک می کنند اما رهبر ما در پایین ترین سطح جامعه زندگی ساده می خواهد.