سخنگوی سازمان انرژی اتمی: گروسی مراقب باش
رافائل گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اخیراً در گفتگو با رسانه‌های غربی درباره مواضع سیاسی خود در قبال مذاکرات شورای امنیت سازمان ملل متحد صحبت کرد که باعث تعجب مردم ایران شد. اظهارات مدیرکل پس از بازدید وی از سرزمین های اشغالی بیان شد.