سارقان راهبند تهران دستگیر شدند
سرهنگ جلیلیان یکپارچه داد: ماموران کلانتری در بازرسی اجتناب کرده اند احاطه خودرو متوجه باز شدن مانع در محیط آزادراه شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بازرسی سه نفر کدام ممکن است همراه خود فراوان سبدها حفاظتی در زیر صندلی ها مخفی شده بودند، تبصره شدند. پلیس مظنونان را دستگیر کرد.