رکورد + عکس های جذاب معلم بارسلونا


به مشاوره فانئوس،

سرمربی نیروی کار بسکتبال بارسلونا کدام ممکن است تیمش {در این} فصل لیگ اسپانیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید یورولیگ را مدیریت می تدریجی، رکورد جالبی را به گزارش رسانده است.

ساروناس در عصر قبلی رکورد ۱۵۰ تفریحی را برای آلبابرلین به گزارش رساند.

این معلم در ۷۸ سهم مسابقات همراه خود پیروزی تیمش را اجتناب کرده اند پایین مسابقه خارج کرد.

انتهای پیام/