روسیه سه مخزن نفت اوکراین و چهار پهپاد را منهدم کرد
وزارت دفاع روسیه: کمتر از ۵ نفر از پرسنل تیپ ۴ مکانیکی نیروهای مسلح اوکراین در منطقه کلینوف جمهوری خلق دونتسک در اثر خسارت ناشی از آتش نیروهای مسلح روسیه سمت چپ و بیش از ۵ نفر. سربازان و افسران با جراحات شدید میدان نبرد را ترک کردند.