روسیه: آمریکا قانون منع سلاح های بیولوژیکی را نقض می کند
ایگور کریلوف، رئیس نیروهای حفاظت رادیولوژی، شیمیایی و بیولوژیکی روسیه روز دوشنبه گفت که هدف اصلی برنامه های بیولوژیکی ایالات متحده در خارج از کشور افزایش توانایی های آنها برای نقض قوانین کنوانسیون سلاح های بیولوژیکی (BTWC) است.