روزنامه شرق: طرح مخفیانه تخریب بناهای تاریخی شیراز؟/ وزیر رد کرد، کامیون داران تخریب شدند
محمدمهدی کلانتری، پژوهشگر و دبیر کمیته میراث فرهنگی اتحادیه دانشجویان دانشگاهی معماری، بازسازی و شهرسازی ایران که پیگیر این موضوع است، اعلام کرد که همه شواهد حاکی از وجود یک راز است. طرح ضد فرهنگی و غیرقانونی تخریب آثار تاریخی شیراز.