رقص ایلان ماسک در افتتاحیه اولین تاسیسات تولیدی ecu تسلا در آلمان (فیلم)
اولین تاسیسات تولیدی ecu تسلا در آلمان افتتاح شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماسک الن را همراه خود ذوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوق به رقص درآورد.