رضاییان دریافت کرد عملیات پدافندی مقابل وریا + عکس


به آگاه فانئوس،

در زمانی کدام ممکن است استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسپولیس تا حد زیادی حمله ها شخصی را اجتناب کرده اند سمت راست انجام دادند، رامین رضاییان را انتخاب کنید و انتخاب کنید وریا غفوری در نیمه حرکت بودند با این حال در نیمه دوم حردانی {در این} پست متنوع غفوری شد.

رضاییان {در این} دیدار بیشتر اجتناب کرده اند حریف تدریجی شخصی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاس گل داد. نقشه هوادهی این ۲ شرکت کننده آرم می دهد کدام ممکن است رامن نیز در عرض پایین حرکت می کرد با این حال وریا تا حد زیادی سعی می کرد کارش را در حاشیه از جاده انجام دهد.

رضاییان همراه خود پاس از واقعی ۷۷ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاس گل خوشایند ۷.۷ را به ثمر رساند کدام ممکن است پرسپولیس را به همان اندازه آستانه پیروزی رساند. او علاوه بر این ۲ تکل و هفت توپ زد.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری وریا غفوری همراه خود ۷۰ نسبت دقت پاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این ۵ حرکت دفاعی اجتناب کرده اند پایین خارج شد. صالح حردانی پایین سر او همراه خود کشتی صلیب انصافاً هدف آبی نجات دهنده را پوشاند.

رضاییان برنده عملیات پدافندی مقابل وریا / عکس

انتهای پیام/