راه جلوگیری از تورم واقعی کردن درآمد بودجه است


محمدرضا دشتی اردکانی نماینده مجلس شورای اسلامی در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به لزوم اصلاح ساختار بودجه گفت: هزینه ها باید شفاف باشد، ساختار بودجه حذف شود.

نمایندگان ارشد مجلس شورای اسلامی تصریح کردند: در بودجه تنها به درآمدهای نفتی تکیه می کنیم ضمن اینکه افزایش مالیات نیز می تواند درآمدهای بخش را به خود اختصاص دهد.

دشتی با بیان اینکه افزایش منابع درآمدی بودجه یکی از عوامل کلیدی در اصلاح ساختار بودجه بود، خاطرنشان کرد: تامین درآمد بودجه است.

وی افزود: با تحقق درآمد بودجه می توان از کسری بودجه جلوگیری کرد و در سایه جلوگیری از کسری بودجه می توان تورم را کنترل کرد و دیگر شاهد فشار تورم بر مردم نخواهیم بود.

اعضای دبیرخانه شورای اسلامی با بیان اینکه نکته کلیدی در شفافیت بودجه، شفافیت منابع و مصارف شرکت های دولتی است و این موضوع باید به صورت جدی در رأس امور قرار گیرد، تصریح کردند: این موضوع باید در دستور کار قرار گیرد.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول پیشنهاد دهید