راهنمای موبایل! (عکس)در این عکس تقریبا تمامی تماشاگران به طرز ماهرانه ای موبایل تایگر وودز گلف باز حرفه ای را ضبط می کنند و در حال حاضر تنها تعداد کمی از حاضران از تماشای بازی لذت می برند! شاید گاهی بهتر باشد موبایل های خود را کنار بگذاریم و فقط لحظات زیبایی را در ذهن خود ثبت کنیم.