رئیس معاینات: ۸۰۰ متقلب آزمون ۱۴۰۱ دستگیر شدند / آزمون ۱۴۰۲ در
بدیهی است که فردی که شانس قبولی در پرطرفدارترین و پرتقاضاترین رشته ها را داشته باشد و فردی که در کنکور نمره خوب و سوابق تحصیلی خوبی داشته باشد، شانس قبولی بالایی دارد. امتحان ورودی . کسانی که سوابق تحصیلی خوبی ندارند و امتحان را خوب قبول می کنند نمی توانند در رشته پزشکی پذیرش شوند.