رئیس مجلس نمایندگان: هک سایت رسمی مجلس نمایندگان کذب محض است
موسوی نوشت: هک سایت رسمی شورای اسلامی کذب محض است. علاوه بر دسترسی خبرنگاران، دو سال است که پرونده اسامی و شماره تلفن نمایندگان در رسانه ها منتشر می شود و این پرونده در گروه ها و شبکه های اجتماعی زیادی برای تماس و پیگیری نمایندگان منتشر شده است. مطالبات اتحادیه