رئیس صدا و سیما خطاب به مقام معظم رهبری: بابت قصور عذرخواهی می کنیم.
وی گفت: پلیس ظرف ۶ ساعت تعدادی از سارقان را دستگیر می کند، خوب، باید تشویق شوند، در رسانه ملی ما صحبت های زیادی شده است.