رئیس جمهور غنی با رئیس جمهور ترکمنستان دیدار کرد
رئیس جمهور گفت: تسهیل در صدور روادید تجاری و افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور زمینه ساز توسعه و ارتقای روابط تجاری دوجانبه خواهد بود. همچنین بر اساس درخواست اخیر جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد ظرفیت انتقال گاز ترکمنستان به آذربایجان را از طریق کشورمان افزایش دهد.