رئیسی وارد نیویورک شد
رئیسی پیش از سفر به نیویورک در اجلاس شانگهای ازبکستان شرکت کرد و حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی از ارائه این گزارش و اقدامات رئیس جمهور در سفر رئیس جمهور به سمرقند ابراز خرسندی کردند. آنها در پایان سفر برای نیویورک آرزوی موفقیت کردند.