دیپلمات ارشد ایران: اعضای اروپایی برجام از آمریکا حمایت می کنند. این مایه تاسف است
یکی از اعضای هیئت جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس بازنگری معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای تاکید کرد: علیرغم تمامی اظهارات و اتهامات وارده به ایران، همچنان به توافقات پادمانی خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی پایبند هستیم. صحافی به عنوان تنها سند لازم الاجرا. در این رابطه.