دهواز/ آیین سنتی حضرت قاسم (ع).
مراسم سنتی حمل شمشیر حضرت قاسم (ع) هر ساله در هشتم محرم برگزار می شود. این مراسم به عروسی قاسم نیز معروف است که در آن جهیزیه، اسپند، شاخه های گیاه، شمع، شیرینی و گلاب را با پارچه ای سبز رنگ می پوشانند. پارچه سبز نماد پاکی و قداست در لباس رزم اهل بیت (ع) در روز عاشورا است. حنا نماد زینت عروس و شمع نماد نور است. گلاب نماد شادابی است و هندوانه از زخم چشم جلوگیری می کند.