دفن قربانیان جنگ اوکراین در قبرستان قهرمانان را ببینید
خانواده ورونکووا، دختر بیوه خود، یولیا ورونوا، را در قبرستان قهرمان، که با پرچم اوکراین تزئین شده بود، به خاک سپردند. زن جوان که به عنوان پرستار کار می کرد در کنار همسرش که سه ماه پیش بر اثر سکته قلبی درگذشت، به خاک سپرده شد. اوکراین می گوید که هر روز بین شش تا هفت جنگجوی شش تا هفت ساله را از دست می دهد.