دفاع شبکه فیلم مستند از «زندگی در میان کلمات» دکتر محمد معین
شاهپراد گفت: در سریال «مثل سرو» آقای مصطفی رزاق کریمی سه فیلم را برای کارگردانی به من پیشنهاد کرد و فرصت خوبی برای تحقیق و پژوهش به من داد. این سه فیلم در کنار هم تاریخ ۱۰۰ ساله ایران را پوشش می دهند و هر کدام مکمل دیگری هستند. مانند فیلم های علامه محمد قزوینی، دکتر محمد معین و دکتر سید جعفر شهیدی.