دستگیری ۴۸ نفر از دست اندرکاران بازار ارز


رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران گفت: پلیس امنیت اقتصادی تهران با کمک اطلاعاتی توانسته است اقدامات عملیاتی خود را برای خنثی کردن توطئه های دشمن به گونه ای انجام دهد که برای مقابله با خرابکاران و تامین کنندگان برنامه ریزی کند. اعدام. از ۲۱ تا ۳۰ آبان ماه اهداف تروریسم اقتصادی و در ۱۲ آبان ۴۸ اخلالگر ارزی توسط ماموران پلیس امنیت اقتصادی دستگیر شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران از دستگیری ۴۸ اخلالگر بازار ارز به منظور دستگیری دلالان و بر هم زدن نظم بازار در اجرای این طرح خبر داد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ هدایت بهرامی با اشاره به اهمیت تغییر قیمت ارز و تاثیر آن بر ساختار کلی اقتصاد، اظهار کرد: چرا که دشمنان و مخالفان همواره به دنبال آسیب رساندن به نظام جمهوری اسلامی هستند و فرصت طلب نیز هستند. به این ترتیب و با استفاده از سودجویان و طمع ورزی، اجرای طرح دستگیری دلالان و برهم زدن نظم بازار ارز در دستور کار قرار می گیرد.

وی افزود: ایجاد تفرقه در بین آحاد جامعه یکی از شگردهای اصلی دشمن علیه ایران اسلامی است و در جریان اغتشاشات و اغتشاشات اخیر دشمن با انتشار اخبار کذب تا حدودی زمینه را برای دشمنان فراهم کرده است. تبدیل شد و پویایی منفی و با ایجاد فردا و معاملات کاغذی سعی در تحریک بازار و اخلال در بازار ارز داشتند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی پلیس امنیت اقتصادی تهران، بهرامی گفت: پلیس امنیت اقتصادی تهران با کمک اطلاعاتی توانسته است اقدامات عملیاتی خود را برای خنثی کردن توطئه های دشمن به پایان برساند. ۴۸ اخلالگر ارزی در اجرای طرح اخلال در اهداف تروریسم اقتصادی و مبارزه با تامین کنندگان از ۲۱ تا ۳ آبان ماه ۱۳۹۷ توسط پلیس امنیت اقتصادی دستگیر شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران با اشاره به تشکیل ۳۲ پرونده در این زمینه گفت: با اقدامات عملیاتی این پلیس بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار انواع ارز به ارزش ۲۳۵ میلیارد ریال کشف و در پی این طرح با روند متوقف شده است، در روزهای اخیر شاهد افزایش و کاهش قیمت ارز بوده ایم.