دستگیری مدیر شرط بندی در شهرکردبا رصد دقیق فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس آگاهی به سایتی برخورد کردند که گرداننده یا گردانندگان آن بستری برای شرط بندی آنلاین ایجاد کرده بودند که با توجه به اهمیت موضوع بلافاصله پرونده تشکیل و در دستور کار قرار گرفت. . پلیس