خواندن تاریخ | وقتی دوربین نبود، پایتخت اینطوری بود


گروه تاریخی خبرگزاری فارس – امین رحیمی: اوژن فلاندین فرانسوی پنج سال پیش امروز پنج سال پیش از شهرهای مختلف ایران دیدن کرد و با ورودش به تهران، شهر از تبریز و اصفهان معمولی تر و خالی از زیبایی شد و نوشت: در واقع زندان است. در مورد برخی نیز «اعضای بی شمار خاندان سلطنتی که بیشتر آنها زندانی هستند، برادران یا عموهای شاه هستند». وی همچنین جمعیت تهران را بیش از ۱۰۰ هزار نفر تخمین زد که تخمین زیادی است و حدود ۷۰۰۰ نفر دقیق است. صدها حمام و نزدیک به صد «کاروانسرا، تعدادی دکان بد و کثیف و دیواری بلند از آجرهای زرد رنگ در اطراف شهر، شش دروازه». در میان نقاشی‌ها و در واقع طرح‌های فضاها و ساختمان‌های تهران، از همه جالب‌تر است که نمای کلی خیابان‌های تهران را منعکس می‌کند.

به چند عکس از اوژن فلاندین از تهران نگاهی بیندازید که قدمت بیشتری از واژه های «تاریخ معاصر تهران» و «تهران قدیم» دارد و به عکاسی، مدرنیسم و ​​حتی ناصرالدین شاه بازمی گردد.

چشمه علی شهرری

عکس صخره های چشمه علی

عکس سنگ چشمه علی شهرری

میدان ارگ

دروازه شیمران

خیابانی یک طرفه در تهران

گذر در تهران

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول پیشنهاد دهید