خواستگاری یک هوادار از دختر مورد علاقه اش علیه ژوزه مورینیو (فیلم)
یکی از هواداران رم از دختر مورد علاقه خود علیه ژوزه مورینیو خواستگاری کرد. مورینیو و دستیارانش گیج شده بودند، اما خیلی زود متوجه شدند که چه خبر است. مرد سرش را پایین انداخت و از زن خواستگاری کرد. مورینیو پس از اینکه فصل گذشته رم را به لیگ اروپا رساند، در حال حاضر یک قهرمان در پایتخت ایتالیا است، اولین جام مهم اروپایی آنها. / منبع: فرارو