خرید خانه در کدام شهر آمریکا کم هزینه ترین است؟
در میان شهرهای واقع در ایالت های مختلف ایالات متحده، سانفرانسیسکو دارای کمترین میانگین مبلغ پیش پرداختی است که توسط خریداران خانه پرداخت می شود. اگرچه هزینه ثبت تراکنش در این شهر نسبت به واشنگتن، نیویورک و سیاتل کمتر است، اما متوسط ​​پرداخت وام مسکن در این شهر نیز به دلیل قیمت های بالا بیشتر از شهرهای مورد بررسی است.