خراسان: دولت می گوید دارو را گران نمی فروشیم اما بیماران می گویند دارو را گران می خریم
آن‌چه طی ماه‌های گذشته در خصوص نرخ دارو محسوس بوده، مربوط به تغییر قیمت اواخر سال گذشته و عدم پوشش بیمه‌ای بود؛ اما امسال با همکاری بیمه‌ها، پرداختی مردم بابت ۹۰ قلم دارو به قیمت شهریور ۱۴۰۰ بازگشت.