حسین شریعتمداری: مذاکرات وین نتیجه ای ندارد
آمریکا می گوید تا زمانی که توافق هسته ای در کنگره تصویب نشود، نمی توان تضمین کرد که رئیس جمهور بعدی آمریکا (یا رئیس جمهور فعلی در آینده) آن را نقض نکند! بنابراین، چگونه می توانید با این ویژگی موافقت کنید؟ و مدعیان اصلاحات با حمله به دولت از منافع کدام طرف حمایت می کنند؟!