جنگ اوکراین؛ عجیب + حمل جسد سرباز روسی در عکس
یک قانون نانوشته در بین همکاران ما وجود دارد و آن این است که هیچ کس نباید عقب بماند. داخل خودرو مجروحان متعلق به تیپ نیروی هوایی اوکراین بودند و از آنجایی که در خودرو جا نبود، مجبور شدند جنگنده های کشته شده خود را در استخوان قرار داده و با خود به عقب ببرند.