جنایات غرب برده داری و ایدئولوژی لیبرال است!


به گزارش خبرگزاری فارس، کانال جنایات غربی نوشت: «جان لاک را شاید بتوان پدر ایدئولوژی اصیل «لیبرالیسم» دانست که بر آزادی انسان تأکید می کند. برای نجات تلاش کرد، هم از نظر تئوری یک نظریه پرداز استعمارگر و هم در عمل یک تاجر برده.

خود لاک به عنوان یک فعال حقوق بشر در تجارت برده شرکت داشت و از گسترش استعمار بریتانیا علیه کشورهای آسیایی حمایت می کرد.

جان لاک سرمایه گذاری زیادی در تجارت برده بریتانیا از آفریقا به ایالات متحده از طریق شرکت سلطنتی آفریقا انجام داد.

موریس ویلیام کرانستون در مطالعه خود درباره نظرات لاک، او را «پیشگام واقعی امپریالیسم تجاری بریتانیا» نامید.

در مقاله دوم، دو میثاق بر دولت (۱۶۸۹)، لاک استدلال می کند که جهان خدا برای “شجاع و خردمند” وجود دارد، که جولی کی وارد از دانشگاه لویولا در شیکاگو، استدلال می کند که این یک نوع تفسیر است. تهاجم استعماری به مالکیت زمین بومی آمریکا.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول پیشنهاد دهید