جزئیات سفر رئیسی به اصفهان
دیدار با اقشار مختلف مردم، دیدار با مسئولین، دیدار با افراد تاثیرگذار، بازدید از شهرک علمی و پژوهشی، بازدید از صنایع منتخب استان، دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران و جلسه شورای اداری شرکت در در نهایت برگزاری نشست خبری یکی از برنامه های مهم رئیس جمهور در سفر یک روزه به استان اصفهان است.