جزئیات سرقت بانک: از هدیه ۵۰ میلیون تومانی سارق تا خرید خودروی خارجی برای تولد پسر عمویش.
سپس به دو نمایشگاه خودرو رفتیم و با پرداخت ۱۸۰ سکه دو خودروی خارجی از دو نمایشگاه خریدیم. علاوه بر ۱۸۰ سکه، ۳۰۰ میلیون تومان هم برای این سکه های سرقتی هزینه کردیم. ۲۵۰ میلیون تومان بدهی هایمان را دادیم و ۵۰ میلیون تومان هم به عمه هدیه تولد دادیم.