جابجایی در ساختمان "دادگاه ۲" اهواز (عکس)
ساختمان عدالت ۲ متعلق به تعاونی بیمارستان ابوذر در منطقه ۵ اهواز یکی از ساختمان های نیمه ساز و نیمه ساخته ای است که به بهره برداری رسیده و حدود چهار خانواده را در خود جای داده است اما به دلیل وضعیت خطرناک ساختمان. ، اکنون چند روزی است که ساکنان از ترس فروریختن ساختمان در خیابان ها زندگی می کنند.