تورم ۴۰ درصدی تداوم یافت نرخ بیکاری به ۹.۶ افزایش یافت و نرخ رشد به ۲ درصد کاهش یافت.


صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه پیش‌بینی رشد جهانی خود را برای سال ۲۰۲۳ به دلیل درگیری‌های اوکراین، افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی، تورم و افزایش نرخ بهره کاهش داد و هشدار داد که وضعیت اقتصادی در سال آینده به میزان قابل‌توجهی ضعیف خواهد شد.

به گزارش یورو نیوز؛ صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال آینده به ۲.۷ درصد کاهش می‌یابد که کمتر از پیش‌بینی ۲.۹ درصدی در ماه جولای است. البته این صندوق پیش بینی رشد سال ۲۰۲۲ خود را با همان نرخ ۳.۲ درصد حفظ کرد.

بر اساس این گزارش، نرخ رشد اقتصاد آمریکا در سال جاری ۱.۶ درصد خواهد بود که ۰.۷ درصد کمتر از برآورد ماه جولای است. صندوق بین المللی پول پیش بینی رشد اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۳ را بدون تغییر نسبت به سال قبل ۱ درصد اعلام کرد.

بر اساس برآورد این سازمان بین المللی، رشد اقتصادی منطقه یورو در سال جاری ۳.۱ درصد خواهد بود اما در سال ۲۰۲۳ به ۰.۵ درصد خواهد رسید.

صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی کرد که نرخ رشد اقتصادی ایران از ۳ درصد در سال جاری به ۲ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد. در عین حال این سازمان بین المللی نرخ تورم ایران در سال جاری و سال آینده را ۴۰ درصد و نرخ بیکاری در سال آینده از ۰.۲ درصد به ۹.۶ درصد افزایش خواهد یافت.

بر اساس این پیش بینی، تراز حساب جاری ایران (شامل تراز تجاری و سرمایه گذاری) به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور از ۱.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۱.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش می یابد.

صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی کرده است که اقتصاد روسیه در سال جاری و سال آینده به ترتیب ۳.۴ و ۲.۳ درصد کاهش تولید ناخالص داخلی را تجربه خواهد کرد.