تمدید آخرین مهلت ثبت نام آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی
لازم است آخرین تاریخ را در نظر داشته باشید و پس از مطالعه دقیق اطلاعیه راهنمای ثبت نام و اصلاحات مندرج در اطلاعیه های مورخ ۲/۶/۱۴۰۱ و ۳/۶/۱۴۰۱ و مفاد این اطلاعیه به درگاه اطلاع رسانی شود. ارسال شد به www.sanjesh.org مراجعه کرده و برای ثبت نام اقدام کنید.