تماشا کنید: تصادف رانندگان مست با خودروهای پارک شده در استرالیا
پلیس کوئینزلند تصاویری را منتشر کرده است که به گفته آنها زنی را نشان می دهد که تحت تأثیر الکل با سرعت وارد اتومبیل های پارک شده می شود. در جریان این حادثه یک دوچرخه سوار دچار جراحات متعدد شد. مقامات شهر گفتند که این زن با جراحات جزئی به بیمارستان منتقل شد و بعداً به او گفتند که میزان الکل خونش بیش از پنج برابر حد مجاز است.