تماشا | نیروی هوایی عراق یک پایگاه داعش در استان الانبار را منهدم کرد
فیلمی از عملیات نیروی هوایی عراق علیه داعش در استان الانبار که تروریست های داعش در آن پنهان شده بودند، به بردگی می کشد.